Kreativt skrivande

Text och ton          NYTT!

I samarbete med Sensus, Norrbotten, startar en skriv- och studiecirkel i Luleå måndag 1 februari 2016. Klicka in på sensus.se för information och anmälan.

"Har du något du vill skriva om? Här får du inspiration och verktyg för att utveckla ditt skrivande. Vi startar den kreativa processen med att ta del av dikter, sånger, kåserier och noveller, samt laborerar sedan själva med dessa textformer. I en inspirerande och rofylld miljö utvecklas textskapandet tillsammans med andra. "

Handledare: Lena Kempén och Katarina Eleholm

Årets första skrivkurs

Nytt år, nya föresatser? Kanske att äntligen komma till skott med ditt skrivande? En kväll med inspiration och lättsamma övningar kan sätta fart på kreativiteten. Anmäl dig omgående till: lena.kempen@tektex.se med namn, mailadress och telefon-/mobilnummer.

Tid:    Söndag 18 januari kl. 17.30-20.00
Plats: Varvsgatan 41, Luleå
Pris:   250 kr inkl moms. (Inget fika denna gång, så ta gärna med ett äpple:-) 

Bet. till Bg senast 25/1.

lena.kempen@tektex.se 
+ 46 70 395 78 08
Teknik & Text i Luleå AB
Bg. 402-9476   

www.teknikotext.se
Vi har F-skattebevis

Kom igång!

En inspirationsdag för dig som har lust att skriva. Du får verktyg för att komma igång och utveckla ditt skrivande. Vi laborerar med text och bollar tankar med andra skrivsugna i en liten grupp. I min miniföreläsning behandlas:
Berättarperspektiv
Dramaturgi
Dialog
Gestaltning
Stil och språk


Tid:    Söndag 23 november
Plats: Varvsgatan 41, Luleå
Pris:   350 kr inkl moms. Lunchmacka ingår.


Anmäl dig till lena.kempen@tektex.se med namn, mailadress och telefon-/mobilnummer senast 16 november. Betalning sker via bankgiro, när du fått meddelande om att din anmälan noterats.

lena.kempen@tektex.se 
+ 46 70 395 78 08
Teknik & Text i Luleå AB
Bg. 402-9476   

www.teknikotext.se
Vi har F-skattebevis

Novellkväll

Novellen är ett spännande textformat med sin koncentrerade handling under en kort tid. Den första meningen ska gärna greppa tag om läsaren och locka till fortsatt läsning. Under denna "novellkväll" får du verktyg för att komma igång samt utveckla ditt novellskrivande. Vi tittar bland annat på den klassiska novellens dramaturgi, berättarperspektiv och gestaltning. Sedan laborerar vi med text och hittar vår egen röst i novellskapandet.

Tid:    Måndag 17 november kl. 17.00-20.00
Plats: Varvsgatan 41, Luleå
Pris:   300 kr inkl moms 

Anmäl dig till lena.kempen@tektex.se med namn, mailadress och telefon-/mobilnummer senast 12 november.

Att skriva om sig själv --- eller andra. Söndag 2 november

Söndag efter Alla Helgons dag. En helg som öppnar upp många minnen och känslor. Kanske har du försökt att formulera en del av dem i skrift, men stannat upp vid frågor som: Hur mycket ska/bör/vill jag berätta?  Hur mycket kan jag lämna ut andra? Eller mig själv?
Denna söndag-eftermiddag fokuserar vi på detta. Vi tittar på konkreta tips, samt laborerar och diskuterar.

Tid:    Söndag 2 november kl. 17.00 - 19.30
Plats: Varvsgatan 41, Luleå
Pris:   300 kr inkl moms .

         4 - 6 deltagare

Anmäl dig till lena.kempen@tektex.se med namn, mailadress och telefon-/mobilnummer senast 26 oktober. Betalning sker via bankgiro, när du fått meddelande om att din anmälan noterats.


   lena.kempen@tektex.se 

   + 46 70 395 78 08
   Teknik & Text i Luleå AB
   Bg. 402-9476  

   www.teknikotext.se

                                   Vi har F-skattebevis

Höstens inspirationshelg 18-19 oktober

En inspirationshelg för dig som har lust att skriva. Du får verktyg för att komma igång och utveckla ditt skrivande. Vi laborerar med text och bollar tankar med andra skrivsugna i en liten grupp.

Tid: Lördag 18 och söndag 19 oktober kl. 10.00 - 13.30
Plats: Varvsgatan 41, Luleå
Pris: 600 kr inkl moms för båda dagarna. Lunchmacka ingår.
4 - 6 deltagare


Anmäl dig till lena.kempen@tektex.se med namn, mailadress och telefon-/mobilnummer senast 12 oktober. Betalning sker via bankgiro, när du fått meddelande om att din anmälan noterats.

   lena.kempen@tektex.se 

   + 46 70 395 78 08
   Teknik & Text i Luleå AB
   Bg. 402-9476  

   www.teknikotext.se

                                   Vi har F-skattebevis

Magma-kväll

Ännu mera kackel
Stoppdatumet för inlämning av texter till den nya antologin är satt till den första september, så du har förmodligen redan skrivit en del. Den sista tröskeln för att känna sig "klar" kan ibland bli lite för hög - med risk att ingenting blir inskickat över huvud taget. Vi träffas några timmar söndag kväll 24 augusti för att peppa varandra samt ge och få tips. Om du har några speciella frågor om t ex skrivteknik, maila dem gärna till mig före helgen.

Tid: Söndag 24 augusti kl. 18.00 - 20.30
Plats: Varvsgatan 41
Magma-pris: 200 kr

Anmäl dig till lena.kempen@tektex.se med namn, mailadress och helst mobilnummer senast 21 aug. När du fått ett OK av mig betalar du in 200 kr till bg 402-9476. Ange Skrivkurs.

                                                     lena.kempen@tektex.se    
+ 46 70 395 78 08

Teknik & Text i Luleå AB
Bg. 402-9476  

www.teknikotext.se

Vi har F-skattebevis